Contest Josep Mirabent i Magrans de Sitges

May 2019 Contest Josep Mirabent i Magrans de Sitges. Jardi dels tarongers Prize.