Josep Mirabent i Magrans de Sitges

Maig 2019 Concurs Josep Mirabent i Magrans de Sitges. Premi Jardi dels tarongers.